PL EN

Slide background

Systemy
sterowania i automatyki

urządzenia elektroniki okrętowej

oferta

Zatrudnienie

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

  • Specjalista Elektronik
  • Inżynier serwisu morskiego
  • Młodszy inżynier serwisu (oferta skierowana głównie do Absolwentów uczelni technicznych)
  • Elektryk / Elektromonter
  • Pracownik warsztatu

 

Osoby zainteresowane, zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail: kwalifikacja@stemor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi, wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez STEMOR Jan Trzaska Sp. K. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest STEMOR Jan Trzaska Sp. K. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława IV – 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 


 

SPECJALISTA ELEKTRONIK

Nr referencyjny: 01/SPEC_ELEKTR/2019

 

Opis stanowiska:

– prace konstrukcyjne z zakresu elektroniki, projektowanie układów analogowych i cyfrowych, PCB
– montaż i uruchamianie urządzeń prototypowych
– naprawy urządzeń elektroniki / automatyki okrętowej
– obsługa oraz wsparcie dla zespołów serwisowych prowadzących prace na statkach – koordynacja napraw i zamówień podzespołów elektronicznych / urządzeń

Wymagania

– doświadczenie w projektowaniu układów cyfrowych i analogowych oraz PCB
– dobra znajomość wybranych rodzin mikrokontrolerów 8, 16 i 32-bitowych oraz środowisk ich programowania
– rozwinięte zdolności manualne, umiejętność ręcznego montażu elementów o dużej gęstości wyprowadzeń
– umiejętność tworzenia aplikacji w systemach Windows lub Linux, wraz z realizacją dostępu w warstwie sprzętowej
– staranność, punktualność, konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu
– dobra znajomośc języka angielskiego w mowie i piśmie
– prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
– Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
– Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
– Przyjazną atmosferę pracy

 


 

INŻYNIER SERWISU MORSKIEGO

Nr referencyjny: 01/AUT/2019

 

Opis stanowiska:

– Samodzielna praca na statkach, diagnostyka, uruchomienia i naprawa urządzeń automatyki okrętowej
– Prace pomiarowe na jednostkach pływających
– Wyjazdy serwisowe na statki w Polsce i poza granicami kraju
– Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, nowych instalacjach
– Kompletowanie dokumentacji technicznej dla nowych urządzeń oraz dokumentacji wewnętrznej po zakończeniu prac na statku
– Współpraca z inspektorami towarzystw klasyfikacyjnych oraz
przedstawicielami Armatorów
– Przygotowywanie wyjazdów serwisowych, koordynacja prac elektrycznych na wyznaczonej jednostce pływającej

Wymagania

– Umiejętność diagnozy systemów sterowania, urządzeń elektroniki, systemów energetycznych
– Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
– Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstawowa z zakresu mechaniki i budowy maszyn
– Praktyczna umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek techniczny, schematy elektryczne i elektroniczne)
– Znajomość pakietu MSOffice, programu AutoCAD 2D – Mile widziana znajomość środowisk programowania sterowników PLC (np. Allan Bradley, Mitsubishi, Siemens)
– Świadectwo kwalifikacyjne ‚E’ do 1kV
– Prawo jazdy kategorii ‚B’
– Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
– Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – pozwalająca na swobodną komunikację

Oferujemy

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
– Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
– Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
– Przyjazną atmosferę pracy

 


 

MŁODSZY INŻYNIER SERWISU Zapraszamy ABSOLWENTÓW uczelni technicznych!

Nr referencyjny: 01/JUNIOR/2019

 

Opis stanowiska:

– Praca na statkach w zespole dwu, trzy-osobowym, dignostyka urządzeń automatyki i elektroniki okrętowej, pomiary
– Prace w warsztacie elektroniki, wykonywanie napraw bieżących serwisowanych urządzeń
– Wyjazdy serwisowe na statki w Polsce i poza granicami kraju
– Pomoc dla inżynierów serwisu w realizacji bieżących zadań
– Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, nowych instalacjach
– Kompletowanie dokumentacji technicznej dla nowych urządzeń oraz dokumentacji wewnętrznej po zakończeniu prac na statku

Wymagania

– Systematyczność, punktualność, zdolność analitycznego myślenia
– Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
– Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstaw mechaniki i budowy maszyn
– Zdolności manualne, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami
– Mile widziane doświadczenie z zakresu prac projektowych / konstrukcyjnych urządzeń elektroniki
– Świadectwo kwalifikacyjne ‚E’ do 1kV
– Gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy

– Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
– Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
– Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
– Przyjazną atmosferę pracy


ELEKTRYK / ELEKTROMONTER

Nr referencyjny: 01/ELEKTR/2019

 

Opis stanowiska:

– Praca na statkach, zarówno samodzielna jak i w zespole kilkuosobowym, prace monterskie i instalacyjne
– Prace w warsztacie elektrycznym, wykonywanie przeglądów, napraw urządzeń elektrycznych
– Montaż rozdzielnic elektrycznych, uruchomienia, pomiary 
– Pomoc dla inżynierów serwisu w realizacji bieżących zadań
– Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, nowych instalacjach

Wymagania:

– Doświadczenie w instalacji okablowania i armatury elektrycznej na statkach
– Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, w szczególności schematami elektrycznymi
– Dokładność i staranność w wykonywaniu pracy, punktualność
– Bardzo dobra umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz narzędziami monterskimi
– Praktyka w podłączaniu urządzeń elektrycznych oraz rozdzielnic
– Świadectwo kwalifikacyjne kat. E, do 1kV
– Mile widziane uprawnienia spawalnicze metodą MMA
– Ważny paszport oraz prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

– Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
– Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
– Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
– Przyjazną atmosferę pracy


PRACOWNIK WARSZTATU

Nr referencyjny: 01/WARSZT/2019

 

Opis stanowiska:

– Praca w warsztacie jako pomoc dla Kierownika Warsztatu, Inżynierów Serwisu
– Prace w zakresie gospodarki magazynowej, przygotowywania, wydawania przesyłek
– Prace konserwatorskie dotyczące infrastruktury warszstatu i zaplecza socjalnego
– Prace pomocnicze dla produkcji – w warsztacie mechanicznym / elektrycznym
– Transport dokumentów, materiałów pomiędzy siedzibą firmy a miejscami realizacji remontów

Wymagania:

– Dyspozycyjność, sumienność, punktualność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
– Umiejętność obsługi komputera, pakietów biurowych i poczty elektronicznej
– Prawo jazdy kategorii B
– Dobra umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz narzędziami monterskimi
– Praktyka w podłączaniu urządzeń elektrycznych oraz rozdzielnic
– Mile widziane uprawnienia spawalnicze metodą MMA oraz świadectwo kwalifikacyjne kat. E do 1kV

Oferujemy

– Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
– Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
– Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
– Przyjazną atmosferę pracy