PL EN

Slide background

Systemy
sterowania i automatyki

urządzenia elektroniki okrętowej

oferta

Zapytanie ofertowe dla RPZP.01.05.00-32-S002/18-00

Dodano: 08 Mar 2019


Niniejszym publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu robót i materiałów budowalnych w celu wybudowania budynku biurowo-usługowego jako centrum systemów zarządzania,  zgodnego z Umową o dofinansowanie Projektu RPZP.01.05.00-32-S002/18-00, pn: „Wzrost konkurencyjności „STEMOR JAN TRZASKA” Spółka Komandytowa poprzez stworzenie centrum inteligentnych systemów zarządzania i eksploatacji siłowni okrętowych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Link to zapytania znajduje się poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE