Slide background

Systemy
sterowania i automatyki

urządzenia elektroniki okrętowej

oferta

W dniu 11.01.2024r. w Gdyni powołano Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW).
Łącznie ze STEMOR-em statut sygnowało 127 przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących lub planujących działalność dla sektora morskiej energetyki wiatrowej na terenie Polski.

Zadania PIMEW będą realizowane w związku z intensywnym rozwojem krajowego rynku morskiej energetyki wiatrowej w rejonie bałtyckim oraz na pozostałych rynkach. Członkowie mogą tu liczyć jednocześnie na wsparcie dla sektora w formie promocji „local content” na rynkach zagranicznych oraz wparcie w relacjach z organami władzy RP oraz UE.

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) w kontaktach zagranicznych będzie posługiwać się nazwą w języku angielskim: Polish Offshore Wind Industry Chamber.