STEMOR – kreator kolumn sygnalizacyjnych

Instrukcja obsługi kreatora kolumn sygnalizacyjnych

Kreator kolumn sygnalizacyjnych

Kreator kolumn sygnalizacyjnych składa się z trzech zasadniczych części: formularza wyboru parametrów kolumny, obszaru wyboru wyglądu sygnalizatorów oraz podsumowania. Należy wykonać następujące kroki:

  1. Wybrać z listy rozwijanej liczbę sygnalizatorów.
  2. Wybrać z listy rozwijanej średnicę kabla.
  3. (opcjonalnie) Zaznaczyć wybór sygnalizatora błyskowego.
  4. (opcjonalnie) Zaznaczyć wybór syreny akustycznej.
  5. (opcjonalnie) Zaznaczyć wybór układu dwukolumnowego. Jeśli został zaznaczony, to:
    • Wybrać z listy rozwijanej liczbę sygnalizatorów na lewej i prawej kolumnie.
    • (jeśli została zaznaczona syrena akustyczna i/lub kogut sygnalizacyjny) Wybrać rozmieszczenie elementów z listy rozwijanej.
  6. Kliknąć przycisk "Konfiguruj kolumnę".

Po prawidłowym wypełnieniu formularza pojawia się obszar wyboru wyglądu sygnalizatorów, który składa się z wizualizacji kolumny oraz list rozwijanych (po jednej dla każdego wybranego sygnalizatora). Należy wybrać konfiguracje syngalizatorów z list rozwijanych. Po wybraniu wszystkich konfiguracji następuje podsumowanie.

W obszarze podsumowania znajduje się orientacyjny koszt kolumny, jej orientacyjne wymiary, wymagana dławnica oraz kod kolumny.

Po ukończeniu konfiguracji można zapisać kolumnę. Po kliknięciu w przycisk "Zapisz kolumnę" następuje przekierowanie do listy zapisanych kolumn. Kliknięcie w kolumnę z tej listy przekierowuje z powrotem do kreatora, gdzie można modyfikować zapisaną kolumnę. Należy pamiętać o zapisaniu zmian po zakończeniu edycji.

Kreator zamówień na kolumny sygnalizacyjne

W tym kreatorze można tworzyć systemy kolumn sygnalizacyjnych do zamówienia. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną ze skonfigurowanych kolumn, po czym dodać ją do zamówienia przyciskiem "Dodaj do systemu". Pojawia się wtedy ona w tabeli podsumowującej zamówienie. Po dodaniu kolumny do systemu można zmniejszać lub zwiększać liczbę jej sztuk w systemie za pomocą przycisków "-" i "+" znajdujących się w tabeli przy liczbie jej sztuk.

Koszt systemu i liczba wymaganych driverów są obliczane automatycznie. W razie potrzeby można wybrać większą liczbę driverów niż wymagana. Dany system można zapisać, nastąpi wtedy przekierowanie do listy zapisanych systemów. Można również pobrać podsumowanie w formacie PDF.