Slide background

Systemy
sterowania i automatyki

urządzenia elektroniki okrętowej

oferta

Zatrudnienie

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

 • Inżynier serwisu morskiego – Automatyk – Mechatronik – praca w Trójmieście
 • Inżynier serwisu morskiego – Automatyk – Mechatronik – praca w Szczecinie
 • Młodszy inżynier serwisu (oferta skierowana głównie do Absolwentów uczelni technicznych)
 • Inżynier prowadzący projekty stoczniowe
 • Elektromonter – elektryk (oferta skierowana także do osób bez doświadczenia)
 • Projektant systemów elektrycznych
 • Pracownik biurowy
 • Elektronik / serwisant elektronik
 • Pracownik magazynu – kierowca
 • Inżynier wsparcia technicznego

Osoby zainteresowane, zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail: kwalifikacja@stemor.eu

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi, wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

 

Klauzula informacyjna rekrutacja

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa informuje, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa, ul. Kolonistów 42, 71-806 Szczecin, NIP: 9552305363, KRS: 0000377844, tel: +48 91 8101 258, info@stemor.eu, dalej jako „ADO”;

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji – ocena umiejętności i kwalifikacji, co prowadzić może do ewentualnego przygotowania i zawarcia umowy o pracę stosownie do postanowień  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii Art. 9 ust.2 lit. a RODO;

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy;
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


INŻYNIER SERWISU MORSKIEGO – AUTOMATYK – MECHATRONIK (Osobne rekrutacje dla Trójmiasta i Szczecina!)

Nr referencyjny: 01/AUT/2022

 

Opis stanowiska:
 •  Samodzielna praca na statkach, diagnostyka, uruchomienia i naprawa urządzeń automatyki okrętowej oraz lądowej
 • Prace pomiarowe na jednostkach pływających
 • Prace serwisowe na statkach w kraju oraz poza granicami kraju, a także do wybranych obiektów przemysłowych
 • Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, projektowych, nowych instalacjach, przebudowach jednostek pływających
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej dla nowych urządzeń oraz dokumentacji wewnętrznej po zakończeniu prac na statku
 • Współpraca z inspektorami towarzystw klasyfikacyjnych oraz przedstawicielami Armatorów
 • Przygotowywanie wyjazdów serwisowych, koordynacja prac elektrycznych na wyznaczonych obiektach
Wymagania:
 •  Umiejętność diagnozy systemów sterowania, urządzeń elektroniki, systemów energetycznych
 • Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
 • Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstawowa z zakresu mechaniki i budowy maszyn
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunek techniczny, schematy elektryczne i elektroniczne)
 • Znajomość pakietu MSOffice, programu AutoCAD 2D
 • Mile widziana znajomość środowisk programowania sterowników PLC (np. Allan Bradley, Mitsubishi, Siemens)
 • Świadectwo kwalifikacyjne 'E’ do 1kV
 • Prawo jazdy kategorii 'B’
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – pozwalająca na swobodną komunikację
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Prywatną opiekę zdrowotną oraz pakiet ubezpieczeniowy

 


MŁODSZY INŻYNIER SERWISU

Zapraszamy ABSOLWENTÓW uczelni technicznych!

Nr referencyjny: 01/JUNIOR/2022

 

Opis stanowiska:
 • Praca na statkach w zespole dwu, trzy-osobowym, diagnostyka urządzeń automatyki i elektroniki okrętowej, pomiary
 • Prace w warsztacie elektroniki, wykonywanie napraw bieżących serwisowanych urządzeń
 • Wyjazdy serwisowe na statki w Polsce i poza granicami kraju
 • Pomoc dla inżynierów serwisu w realizacji bieżących zadań
 • Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych, nowych instalacjach
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej dla nowych urządzeń oraz dokumentacji wewnętrznej po zakończeniu prac na statku
Wymagania:
 • Systematyczność, punktualność, zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
 • Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstaw mechaniki i budowy maszyn
 • Zdolności manualne, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami
 • Mile widziane doświadczenie z zakresu prac projektowych / konstrukcyjnych urządzeń elektroniki
 • Świadectwo kwalifikacyjne 'E’ do 1kV
 • Gotowość do  wyjazdów służbowych
Oferujemy:
 •  Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Indywidualną ścieżkę kariery

INŻYNIER PROJEKTÓW STOCZNIOWYCH

Nr referencyjny: 01/KIER/2022

 

Opis stanowiska:
 • Nadzór i prowadzenie prac z zakresu elektryki i automatyki okrętowej na remontowanych jednostkach pływających
 • Powadzenie zespołu elektryków, monterów, wyznaczanie zadań i egzekwowanie terminów wykonania
 • Przygotowanie planu prac na podstawie zakresu zlecenia i w kooperacji z innymi wykonawcami
 • Samodzielne prowadzenie prac elektrycznych przy systemach automatyki
 • Prace pomiarowe na jednostkach pływających
 • Wykonywanie bieżących korekt dokumentacji elektrycznej, tworzenie nowej dokumentacji produkcyjnej
Wymagania:
 • Znajomość okrętowych systemów elektrycznych i automatyki
 • Umiejętność zarządzania grupą pracowników (3-10 osób)
 • Dobra umiejętność planowania czasu pracy i rozkładu dnia
 • Znajomość technologii prowadzenia prac elektrycznych na statkach
 • Zdolności manualne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii 'B’
 • Mile widziana znajomość programów typu AutoCAD, DraftSight, PCSchematic
Oferujemy:
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej na rynku pozycji
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę w wysoko wykwalifikowanym zespole profesjonalistów
 • Ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną
 • Indywidualną ścieżkę kariery

ELEKTROMONTER – ELEKTRYK

Oferta skierowana także do osób bez doświadczenia

Nr referencyjny: 01/MONTER/2022

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy kandydatów bez doświadczenia i deklarujemy warunki przyuczenia na stanowisko ELEKTROMONTER – ELEKTRYK. Zapraszamy do rekrutacji absolwentów szkół zawodowych, technikum, szkół średnich oraz absolwentów uczelni wyższych.
Oferujemy pracę z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Praca odbywać się będzie zarówno w siedzibie firmy, jak i na jednostkach pływających, podczas ich bieżącej eksploatacji oraz przy pracach stoczniowych na terenach stoczni oraz portów.
Zakres obowiązków obejmuje instalację okablowania, rozdzielnic, armatury elektrycznej, podłączanie, uruchomienia.

Wymagania:
 • Podstawowa wiedza w zakresie elektryki/ Wykształcenie kierunkowe
 • Dyspozycyjność, sumienność, punktualność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
 • Dokładność i staranność w wykonywaniu pracy, punktualność
 • Umiejętności logicznego myślenia i analizy przyczynowo-skutkowe
 • Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz narzędziami monterskimi mile widziane
 • Mile widziane uprawnienie SEP do 1kV
 • Mile widziane prawo jazdy Kat. B
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Prywatną opiekę medyczną oraz pakiet ubezpieczeniowy

PROJEKTANT SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

Nr referencyjny: 01/PROJ/2022

 

Opis stanowiska:
 • Projektowanie nowych systemów automatyki, elektro-energetycznych dla jednostek pływających, obiektów lądowych
  prace koncepcyjne i projektowe nad modernizacjami układów automatyki, systemów dystrybucji zasilania
 • Prace projektowe konstrukcyjne przy systemach elektrycznych (okablowanie i tory kablowe) na jednostkach pływających, w obiektach lądowych
 • Prace projektowe w zakresie konstrukcji i budowy rozdzielnic elektrycznych
 • Kompleksowe przygotowywanie dokumentacji elektrycznej technicznej, produkcyjnej
 • Prace dokumentacyjne dla bieżąco prowadzonych projektów, przebudów, serwisów
Wymagania:
 • Dobra znajomość systemów sterowania maszynami elektrycznymi, napędów, układów zawierających sterowniki programowalne i komputery przemysłowe
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektro-energetycznych oraz sterowania i sygnalizacji
 • Doświadczenie w projektowaniu rozdzielnic NN, technologicznych, sterujących
 • Dobra znajomość oprogramowania inżynierskiego (AutoCAD / Draftsight, PCSchematic / IGE-XAO, Solidworks / FreeCAD)
 • Kompetencje w zakresie obliczeń inżynierskich dla projektowanych systemów
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w kwestiach technicznych, organizacyjnych
 • Prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynkui
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Pracę w doświadczonym zespole produkcyjnym
 • Przyjemną i komfortową atmosferę pracy
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Ubezpieczenie grupowe i prywatną opiekę medyczną

PRACOWNIK BIUROWY

Nr referencyjny: 01/BIURO/2022

 

Opis stanowiska:
 • Praca w siedzibie firmy, w Szczecinie
 • Obsługa administracyjna firmy, w zakresie dokumentów księgowych, finansowych
 • Obsługa pracowników technicznych w zakresie wykonywanych zleceń, organizacja przejazdów, przelotów, przepustek, wiz
 • Obsługa wysyłek, odpraw celnych
 • Praca na komputerze, z systemem sprzedaży, pakietem biurowym
 • Pomoc administracyjna dla zarządu, bieżące prowadzenie spraw w urzędach, ubezpieczalniach
Wymagania:
 • Dyspozycyjność, sumienność, punktualność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
 • Dobra znajomość przepisów podatkowych, procedur związanych z obsługą sprzedaży, kard i płac, procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 • Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość w wykonywaniu wielu zadań w ciągu dnia
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dobra znajomość pakietów biurowych i umiejętność ich obsługi
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację
 • Dyspozycyjność w trakcie prowadzenia prac serwisowych przez pracowników serwisu (możliwość awaryjnego załatwienia pilnej sprawy przez telefon, e-mail) – poza godzinami pracy
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Prywatną opiekę zdrowotną oraz pakiet ubezpieczeniowy

ELEKTRONIK / SERWISANT ELEKTRONIK

Nr referencyjny: 01/ELEKTR/2022

 

Opis stanowiska:
 • Naprawa powierzonych urządzeń elektronicznych i elektrycznych
 • Tworzenie wymagań i specyfikacji dla naszych produktów – koncepcji elektronicznych np. projektowanie obwodów i ich funkcji
 • Udział przy budowie, programowaniu i testowaniu prototypów
 • Montaż, demontaż i naprawa urządzeń elektronicznych na jednostkach pływających
Wymagania:
 • Znajomość elementów elektronicznych
 • Umiejętność czytania schematów elektronicznych
 • Umiejętność analizy działania oraz napraw urządzeń elektronicznych
 • Umiejętność montażu elementów THT, SMD
 • Podstawowa znajomość wybranego oprogramowania EDA (np. Altium lub Eagle lub Protel etc.)
 • Podstawowa znajomość wybranego języka programowania (np. C albo C# albo C++ albo microPyton albo ST albo FBLD albo LD)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – B1 – w mowie i w piśmie.
Mile widziane:
 • Znajomość oprogramowania CAD
 • Umiejętność projektowania brył 3D
 • Znajomość zagadnień związanych z drukiem 3D oraz obrabiarkami CNC
 • Znajomość zagadnień związanych z programowaniem mikrokontrolerów Microchip
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Uprawnienia SEP 1kV
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Pracę w doświadczonym zespole produkcyjnym
 • Przyjemną i komfortową atmosferę pracy
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Ubezpieczenie grupowe i prywatną opiekę medyczną

 


PRACOWNIK MAGAZYNU – KIEROWCA

Nr referencyjny: 01/MAG/2022

 

Opis stanowiska:
 • Obsługa magazynów części elektrycznych, komponentów automatyki, elektroniki, urządzeń do naprawy
 • Nadawanie i odbiór przesyłek, pakowanie, przygotowywanie listów przewozowych
 • Weryfikacja przesyłek przychodzących
 • Transport materiałów i narzędzi, zakupy, odbiór i dostawa towaru
 • Kompletowanie materiałów dla pracowników produkcji, serwisu
 • Odbiór materiałów i urządzeń ze statków/ obiektów
 • Transport pracowników
Wymagania:
 • Punktualność i sumienność w wykonywaniu pracy
 • Uczciwe i odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków
 • Podstawowa znajomość materiałów elektrycznych, komponentów automatyki wykorzystywanych w obiektach przemysłowych, na statkach
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera – pakietów biurowych
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie – min. A2
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat w firmie o ugruntowanej na rynku pozycji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Pracę w doświadczonym zespole produkcyjnym
 • Przyjemną i komfortową atmosferę pracy
 • Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Ubezpieczenie grupowe i prywatną opiekę medyczną

 


INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO
(Poszukujemy inżynierów elektryków – automatyków do pracy przy doradztwie technicznym, obsłudze handlowej)

Nr referencyjny: 01/WSP/2022

 

Opis stanowiska:
 • Obsługa handlowa i techniczna klientów, przygotowywanie rozwiązań technicznych, ofertowanie
 • Obsługa zakupów niezbędnych dla realizowanych projektów i serwisów
 • Prace projektowe, rysunkowe, dokumentacyjne
 • Rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez zespoły serwisowe, prowadzących prace stoczniowe, dobór rozwiązań technologicznych
 • Koordynacja i nadzór nad pracami montażowymi w warsztatach, na wybranych statkach oraz zakładach przemysłowych
 • Współpraca z inspektorami towarzystw klasyfikacyjnych, przedstawicielami Armatorów, działami technicznymi i utrzymania ruchu zakładów przemysłowych
Wymagania:
 • Umiejętność diagnozy systemów sterowania, urządzeń elektroniki, systemów energetycznych
 • Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
 • Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki, podstawowa z zakresu mechaniki i budowy maszyn
 • Praktyczna umiejętność wykonywania elektrycznej dokumentacji technicznej, schematów, opisów technicznych
 • Doświadczenie w projektowaniu rozdzielnic elektrycznych, technologicznych, znajomość przepisów klasyfikacyjnych statków morskich
 • Znajomość pakietu MS Office, środowiska PCSchematic , E-plan lub podobnych, AutoCAD 2D
 • Świadectwo kwalifikacyjne 'E’ do 1kV
 • Prawo jazdy kategorii 'B’
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – pozwalająca na swobodną komunikację
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole profesjonalistów
 • Elastyczne i bogate możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji
 • Dobre warunki płacowe, wynagrodzenie adekwatne do wniesionego wkładu pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Ubezpieczenie grupowe i prywatną opiekę medyczną