Serwis automatyki i elektroniki okrętowej

 

 • Elektryczne i elektroniczne zabezpieczenia, spalinowych silników głównych i pomocniczych;
 • Systemy sterowania spalinowymi silnikami głównymi i pomocniczymi;
 • Systemy synchronizacji generatorów, naprawy systemów energetycznych;
 • Elektryczne i elektroniczne regulatory obrotów SG, elektryczne systemów sterowania przekładnią i śrubą nastawną;
 • Systemy alarmowe, systemy nadzoru i kontroli siłowni okrętowych oraz ich układy zasilania;
 • Maszyny elektryczne, urządzenia pomocnicze siłowni (pompy, sprężarki, odolejacze, wirówki) – pomiary silników elektrycznych;Naprawę systemów sterowania silników elektrycznych;
 • Wewnętrznych systemy komunikacji głosowej (telefony, interkomy, rozgłośnie manewrowe);
 • Systemy wykrywcze pożaru, dymu, zraszające
 • Systemy ładowania akumulatorów (rozruchowych, oświetlenia awaryjnego, zasilania radiostacji);
 • Zasilacze urządzeń elektronicznych, automatyki;
 • Pokładowe instalacje elektryczne – oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa;
 • Systemy ochrony katodowej statku, systemy ochrony antyporostowej;