Pomiary, diagnostyka, inspekcje

 

Diagnostyka systemów i urządzeń elektronicznych, doradztwo techniczne oraz wykonywanie pomiarów.

 • Pomiary rezystancji oraz wytrzymałości izolacji, infrastruktury, maszyn elektrycznych NN oraz SN
 • Pomiary i inspekcje termowizyjne, kompleksowe pomiary przed wejściem jednostki na dok, przygotowanie raportu technicznego ze wskazaniem miejsc / urządzeń / rozdzielnic wymagających interwencji
 • Lokalizowanie usterek i miejsc uszkodzeń przewodów w torach zasilających, sygnałowych bez konieczności uzyskania fizycznego dostępu do przewodów na całej długości
 • Analiza jakości energii w systemach elektroenergetycznych, regulacja rozpływu mocy biernej, rejestracja stanów przejściowych, regulacja prądnic
 • Sprawdzanie nastaw, kalibracja wskaźników, przetworników ciśnienia, presostatów, wystawianie świadectw kalibracji
 • Sprawdzanie nastaw, kalibracja wskaźników, przetworników temperatury, termostatów, wystawianie świadectw kalibracji
 • Kompleksowe testy i kalibracje urządzeń pomiarowych i zabezpieczających silników głównych i pomocniczych, podczas remontów stoczniowych
 • Przeglądy wyłączników próżniowych SN, kalibracje zabezpieczeń prądnic SN
 • Przeglądy wyłączników powietrznych, sprawdzenie i kalibracje zabezpieczeń przy użyciu testerów przenośnych:

  – Schneider Electric
  – Telemecanique
  – ABB
  – Mitsubishi

 • Przeglądy wyłączników powietrznych, sprawdzenie i kalibracje zabezpieczeń przy użyciu sprzętu laboratoryjnego oraz zwarciowni do 4000A
 • Diagnostyka światłowodowych systemów komunikacyjnych, lokalizacja uszkodzeń kabli światłowodowych, pomiary