Awaryjny telegraf maszynowy

Na tej stronie można porównać dwie konfigurację urządzenia. Należy również pamiętać, że oferujemy możliwość dowolnej konfiguracji rozkazów na panelu przednim.

Emergency Telegraph

Koszt orientacyjny: