STEMOR – kreator kolumn sygnalizacyjnych

Kolumna sygnalizacyjna

Przed konfiguracją własnej kolumny zapraszamy to zapoznania się z krótkim podsumowaniem jej funkcjonalności i parametrów technicznych.

Konstrukcja i montaż

ST-KS-1.A została zaprojektowana w celu zapewnienia wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji alarmowej na statkach morskich i w innych zastosowaniach przemysłowych. Kolumna jest w pełni zgodna z wymaganiami SOLAS i oferuje szerokie możliwości dostosowania parametrów audiowizualnych do wymagań klienta.

Example signalization column

Modułowa konstrukcja kolumny pozwala na montaż dostosowany do potrzeb klienta przy użyciu różnych modułów sygnalizacyjnych:

  • Płytka sterownika kolumny (ST-SGKP-V1.2): Ta nadrzędna płytka sterująca odbiera sygnały wejściowe i zarządza komunikacją z kolejnymi urządzeniami podrzędnymi.
  • Płytka sterowania lampą trójkątną (ST-TSKS-V1.2): Ta płytka drukowana steruje pojedynczą trójkątną lampą sygnalizacyjną zainstalowaną w kolumnie, która w razie potrzeby może działać jako samodzielne urządzenie.
  • Płytka sterująca sygnalizatorem błyskowym i syreną akustyczną (ST-SKKS-V1.1): Zainstalowana na szczycie kolumny, jest wyposażona w czterokolorowe migające, wielokierunkowe światła (czerwone, zielone, białe i żółte) oraz sterownik syreny akustycznej.

Kolumna została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji, konserwacji i kompatybilności.

Dostosowywanie sygnalizatorów

ST-KS-1.A może być wyposażona w maksymalnie 8 sygnalizatorów alarmowych (General, Fire, CO2, Machinery, Steering, Telephone, Telegraph, Auxiliary). Na zamówienie może być również wyposażona w dowolny symbol graficzny sygnału i sygnał dźwiękowy. Kanał pomocniczy można łatwo modyfikować za pomocą 4 przełączników DIP na górze lampy sygnalizacyjnej. Istnieje możliwość wyboru jednego z czterech kolorów migania i czterech predefiniowanych wzorów dźwiękowych. ST-KS-1.A pozwala również na regulację głośności i częstotliwości sygnału w celu uniknięcia interferencji z innymi urządzeniami.

Specyfikacja

ST-KS-1.A działa na zasilaniu 24VDC w bezpiecznym zakresie 17-34V. Zabezpiecza przed przepięciami, automatycznie odcinając zasilanie powyżej 34V. Wejścia sterownika są optycznie izolowane, kompatybilne z wejściami 24VAC/DC lub 230VAC. Podczas sygnalizacji sterownik włącza zasilanie i inicjuje komunikację RS485 z prędkością 9800bps. Funkcja fail-safe aktywuje segmenty po upływie 750 ms bez danych lub z nieprawidłowym CRC. Montowany na szynie DIN sterownik ST-SGKP-1.2 zawiera wszystkie wejścia alarmowe, konfigurację opartą na przełącznikach DIP i wskaźniki stanu LED.